Gustav Řebiček 45452-3941

 Zwei punktförmige Vertiefungen in vertikaler Anordnung auf der Oberseite des Windfangblockes

 

Dvě vertikálně seřazené prohlubeniny ve formě tečky na horní straně regulátoru otáčekZum Rzebitschek-Arbeiter Tichy (Liste der Tichy-Signaturen)Reste einer Klebevignette einer der prominentesten Uhrenhandlungen Berlins, des Berliner Hofuhrmachers Felsing

Zbytky nálepky jednoho z nejprominentnějších hodinářství v Berlíně, berlínského dvorního hodináře Felsinga


Wie die Oxidation des Holzes beweist, war die Klebevignette nicht viel größer. Die relativ geringe Oxidation des Holzes darunter weist darauf hin, dass sich die Teile der Vignette vor noch nicht allzu langer Zeit lösten. Auf das konservatorische Problem von Klebevignetten kann man gar nicht oft genug hinweisen, sie bedürfen eines besonderen Schutzes!

Jak dokazuje oxidace dřeva, nálepka nebyla o moc větší. Relativně nízká oxidace dřeva také poukazuje na to, že se části nálepky odlepily docela nedávno. Na konzervátorský problém nálepek se však často nedá odkázat, nálepky potřebují zvláštní péči


Fotos: ©Hans-Jürgen Eisel, Spielwerkrestaurstor und -wissenschaftler