Cesky

Díky perfektnímu souladu obou součástek (hrotu a čepu) spouštěcího mechanismu se zastavuje přehrávání skladby. Aby se strojek správně zastavil, jsou potřebné obě součástky spouštěcí a zastavovací páčky, přičemž hrot zasahuje do rotační dráhy otočného listu a tím ho zastavuje:
•Pokud chybí čep, je spouštěcí a zastavovací páčka a hrot kontinuálně vytlačována pružinami směrem nahoru a hrací strojek se tak zastavuje.
•Mohli bychom si myslet, že pokud chybí hrot, nemůže být otočný list regulátoru otáček zastaven a strojek hraje do té doby, než se pružina natáhne do původního stavu. Tak tomu však není! Strojek se zastaví, protože se do rýhy na velkém kole válce zasune čep. Tato varianta zastavení přehrávání však není žádoucí, protože se čep v rýze zaklíní a tuto situaci lze napravit jen značným tlakem na spouštěcí a zastavovací páčku. Teprve pak může strojek znovu hrát. Spouštěcí mechanismus bývá aktivován krátkým impulzem, ale bez čepu nefunguje. (H.-J. Eisel)

V hodinách se hrací strojek nespouští sekundovým stažením nebo stlačením spouštěcí páčky, nýbrž krátkým impulzem olověného závaží, který páčku táhne dolů pouze po dobu zlomku sekundy. Tento krátký impulz stačí na to, aby zarážka páčku zablokovala v určité poloze a hrot uvolnil otočný list, dokud znovu na velkém kole válce nezapadne do rýhy čep. Obě části spouštěcího mechanismu jsou ve vzájemném souladu a musí být precizně seřízeny. (H.-J. Eisel)